Σελίδα 1 από 1

Πρόβλημα με τη διαγραφή ΠΜ

Δημοσιεύτηκε: Σάβ 11 Ιαν 2020, 16:12
από tzampatzis
Σε αυτή την έκδοση του phpBB έχει παρατηρηθεί ότι σε μερικές περιπτώσεις, οι χρήστες δε μπορούν να διαγράψουν μαζικά ΠΜ. Στη διαγραφή ένα προς ένα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Στην έκδοση 3.3.1 έχει διορθωθεί, ωστόσο στο μεταξύ, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι παρακάτω μετατροπές στα αρχεία για να λειτουργεί:

Το ίδιο πρόβλημα έχει παρατηρηθεί και στην έκδοση 3.2.9

Στο αρχείο root/includes/functions_privmsgs.php :
Βρίσκουμε:

Κώδικας: Επιλογή όλων

		case 'mark_important':
		
Μετά προσθέτουμε:

Κώδικας: Επιλογή όλων

			if (!check_form_key('ucp_pm_view'))
			{
				trigger_error('FORM_INVALID');
			}
			
Στο αρχείο phpBB/includes/ucp/ucp_pm.php:
Βρίσκουμε και διαγράφουμε:

Κώδικας: Επιλογή όλων

				if (($move_pm || $submit_mark) && !check_form_key('ucp_pm_view'))
				{
					trigger_error('FORM_INVALID');
				}

Βρίσκουμε:

Κώδικας: Επιλογή όλων

				// Move PM
				if ($move_pm)
				{
Μετά προσθέτουμε:

Κώδικας: Επιλογή όλων

					if (!check_form_key('ucp_pm_view'))
					{
						trigger_error('FORM_INVALID');
					}

Στο αρχείο phpBB/includes/ucp/ucp_pm_viewfolder.php:
Βρίσκουμε:

Κώδικας: Επιλογή όλων

	add_form_key('ucp_pm_view_folder');
Αντικαθιστούμε με:

Κώδικας: Επιλογή όλων

	add_form_key('ucp_pm_view');
Βρίσκουμε:

Κώδικας: Επιλογή όλων

		if (!check_form_key('ucp_pm_view_folder'))
Αντικαθιστούμε με:

Κώδικας: Επιλογή όλων

		if (!check_form_key('ucp_pm_view'))