Σελίδα 1 από 1

Περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε: Τετ 23 Μάιος 2018, 21:59
από gtsoukn
Από 25/5/18 τίθεται σε ισχύ ο κανονισμός 2016/679 της ΕΕ περί προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Μας αφορά;
Μήπως κατά την εγγραφή πρέπει να ενημερώνεται το μέλος και να συναινεί ότι ενδεχομένως τα στοιχεία που καταχωρεί να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνία;
Δεν αναφέρομαι σε ενημερώσεις για νέες δημοσιεύσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιλέγει.
Αλλά ακόμα και σ' αυτές τις περιπτώσεις ή στη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των μελών, στον πίνακα ελέγχου του μέλους, ό,τι σχετικό με επικοινωνία, πρέπει η προεπιλεγμένη επιλογή να είναι στο "Όχι".
Παράγρ. 32 του κανονισμού
Η συγκατάθεση θα πρέπει να παρέχεται με σαφή θετική ενέργεια η οποία να συνιστά ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει ένδειξη της συμφωνίας του υποκειμένου των δεδομένων υπέρ της επεξεργασίας των δεδομένων που το αφορούν, για παράδειγμα με γραπτή δήλωση, μεταξύ άλλων με ηλεκτρονικά μέσα, ή με προφορική δήλωση. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός τετραγωνιδίου κατά την επίσκεψη σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, την επιλογή των επιθυμητών τεχνικών ρυθμίσεων για υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών ή μια δήλωση ή συμπεριφορά που δηλώνει σαφώς, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ότι το υποκείμενο των δεδομένων αποδέχεται την πρόταση επεξεργασίας των οικείων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επομένως, η σιωπή, τα προσυμπληρωμένα τετραγωνίδια ή η αδράνεια δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συγκατάθεση. Η συγκατάθεση θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διενεργείται για τον ίδιο σκοπό ή για τους ίδιους σκοπούς. Όταν η επεξεργασία έχει πολλαπλούς σκοπούς, θα πρέπει να δίνεται συγκατάθεση για όλους αυτούς τους σκοπούς. Εάν η συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων πρόκειται να δοθεί κατόπιν αιτήματος με ηλεκτρονικά μέσα, το αίτημα πρέπει να είναι σαφές, περιεκτικό και να μην διαταράσσει αδικαιολόγητα τη χρήση της υπηρεσίας για την οποία παρέχεται.
Στο phpbb.com που κοίταξα δεν βρήκα κάτι σχετικό.

Υ.Γ. Υποχρέωση υπάρχει και για τη συναίνεση των cookies για τα οποία υπάρχει επέκταση η οποία είναι εγκαταλειμμένη ενώ, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να βασικό στην phpbb.

Re: Περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ 24 Μάιος 2018, 13:40
από TJK
Την ίδια απορία έχω και γω Γιώργο... !! Έχω ενεργοποιημένο το μήνυμα που ενημερώνει τους χρήστες ότι η σελίδα χρησιμοποιεί cookies αλλά αρκεί ;

Re: Περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ 24 Μάιος 2018, 14:00
από gtsoukn
Τόλη αυτό είναι άσχετο με τα cookies και μάλλον πιο αυστηρό.
Βασικά δεν πιστεύω ότι κάποιο μέλος θα μας μηνύσει για τυχόν ενημερωτικά mails αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Μέχρι τώρα μπορούσε κάποιος να σε "ενοχλεί" και εσύ έπρεπε να ζητήσεις να σταματήσει.
Δεν διάβασα όλο τον κανονισμό, αλλά πλέον κάποιος μπορεί να "ενοχλήσει" μια φορά και πρέπει να συναινέσεις για συνέχιση των "ενοχλήσεων". (Αυτό ισχύει και για τηλεφωνικές ...ενοχλήσεις).

Re: Περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε: Πέμ 24 Μάιος 2018, 17:16
από TJK
Γιώργο,

συμφωνώ σε αυτά που λες.. Πάντως καλού κακού θα στείλω σήμερα ένα ενημερωτικό μήνυμα σε όλα τα μέλη ... μετά βλέπουμε.

Re: Περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Δημοσιεύτηκε: Σάβ 26 Μάιος 2018, 13:35
από gtsoukn
Καλημέρα.
Στο phpbb.com που κοίταξα δεν βρήκα κάτι σχετικό.
Υπάρχει σχετικό θέμα και αίτημα για δημιουργία επέκτασης εδώ.
Μάλιστα ο συγγραφέας παραθέτει το ίδιο απόσπασμα του κανονισμού που έθεσα κι εγώ παραπάνω.

Η εγκαταλειμμένη επέκταση για τα cookies αντικαταστάθηκε από την επέκταση Privacy Policy η οποία σύμφωνα με τον δημιουργό καλύπτει το θέμα. Η επέκταση είναι υπό ανάπτυξη (in development).
(Θα προσπαθήσω να το μεταφράσω και θα το δώσω στην σχετική ενότητα)